තක්කඩි ජනතාව

යුගයේ දරුණුතම ඛේදවාචකය නම් "හොරකම් එදාත් වුනා... අදත් වෙනවා.." කියමින් හොරු සාධාරණීකරණය කරන තක්කඩි ජනතාවක් බිහි වී තිබීමයි. එදා මිලියන ගණනින් සිදු වූ හොරකම් අද සිදුවන්නේ ට්‍රිලියන ගණනිනි. එදා වරදක් සිදුවූ නිසාම ඉදිරියටත් එම වරද සිදුවිය යුතු නොවේ.ලෝකයේ සියළු මිනිසුන් මෙලෙස කල්පනා කළා නම් වහල් යුගය අදටත් පවතිනු ඇත.
Thirasara Dayathma@The Voice 

Comments

Popular posts from this blog

කර ගැට

මහින්දට ඡන්දය නො දිය යුත්තේ ඇයි..???

සැසඳීමක් කරන්න. තොරතුරු මෙහි සඳහන් කරන්නම්.