සහෝදරයෝ

මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට සහෝදරයින් දොළොස් දෙනෙක් සිටින එකට වගකියන්න ඕන ඔහුගේ දෙමව්පියන් ය.

මහින්ද රාජපක්ෂගේ සහෝදරයින් මුලු රට ම ගිල ගැනීමට වගකියන්න ඕන මහින්ද රාජපක්ෂ ම ය.

Comments

Popular posts from this blog

කර ගැට

මහින්දට ඡන්දය නො දිය යුත්තේ ඇයි..???

සැසඳීමක් කරන්න. තොරතුරු මෙහි සඳහන් කරන්නම්.