හිතවත් මෛත්‍රී..,

ඉතා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි.
  1. දින 100යේ වැඩ සටහන එක දිනක් වත් වෙනස් නො කර ක්‍රියාත්මක කරන්න.
  2. පොරොන්දු වූ ජනතා සහන 99%ක් වත් ප්‍රමාද නො කර ලබා දෙන්න.
  3. ජාතික රජයේ අමාත්‍ය ධුර මහජන විශ්වාසය තිබෙන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හට පමණක් ලබා දෙන්න.
  4. ඥාති සංග්‍රහය සම්පූර්ණයෙන් පිටු දකින්න. රාජ්‍ය පාලනයට සහෝදරයින්ගේ සහාය අවශ්‍ය ම නැත.
  5. නාස්තිකාර වියදම් සියල්ල නවතා දමන්න. මහජන නියෝජිතයින්ගේ නාස්තිකාර වියදම් දැඩිව පාලනය කරන්න.
  6. චූදිත දූෂිත ගනුදෙනු පිළිබඳ වහා ක්‍රියාත්මක වෙන්න. චූදිතයින්ට එරෙහිව විනිවිද භාවයකින් යුතු ව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න.
  7. පුද්ගලික මට්ටමේ පලි ගැනීම්වලට ඉඩක් නො දිය යුතු ය.
  8. මානව හිමිකම් සුරකින්න. ඔබ ව පත් කළ ජනතාවට සවන් දෙන්න.
  9. ජනමාධ්‍ය ඔබගේ පාවිච්චියට යොදා නො ගන්න. ජනමාධ්‍ය ජනතාවගේ හඬ උදෙසා ය.
  10. මාතෘ භූමිය පණ සේ සුරකින්න.
මේ ඔබ විසින් ජනතාවට ලබා දුන් ප්‍රතිඥා ය. මේවා ඉටු කිරීමට අසමත් වන්නේ නම් ඔබ ව රාජ්‍ය නායක තනතුරෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව එළවා දමා වඩා ජනතාවාදී පාලකයෙක් සොයා ගැනීමට ජනතාව වෙත මග පෙන්වමු.
ඒ සඳහා අපට ශක්තිය හා ධෛර්‍ය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටත් වඩා තිබේ.


Comments

Popular posts from this blog

කර ගැට

මහින්දට ඡන්දය නො දිය යුත්තේ ඇයි..???

ආශ්චර්ය සහ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව