කර ගැට

මලේ කර ගැට ගණින්නේ නුඹ
පැලේ කරවල වාඩියේ
රෑට නින්දෙන් සිනා වෙන්නේ
අම්ම දැකල ද හීනයේ
කහට උගුරයි හකුරු බෑයයි
ගිනි නිවනවා ද ඔය කුසේ
ජීවිතේ රළ පෙළට අසු වී
කවුළු වැසීනි ද පාසලේ
මුහුදු හුළඟට සැලෙන්නේ රැලි
කරපු පවටද පූරුවේ
සිනා ගේනා පොකුරු මින් රැල
මවනවා ද දෙව්ලොව හිතේ
පිලී පුසුඹට මැස්සෝ එනවා ද
වහන්නට නුඹේ ජීවිතේ
හදේ වියවුල් තුනී වෙනවා ද
පොල් මලේ සුවඳට මීවිතේ

Comments

  1. අගේ අැති පද බැදීමක්..... තව ටිකක් අකුරු ලොකු කරලා දැම්මානම් අගෙයි.....

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

මහින්දට ඡන්දය නො දිය යුත්තේ ඇයි..???

ආශ්චර්ය සහ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව